uslovi korišćenja | najčešća pitanja | kontakt
Uslovi korišćenja
								Vlasništvo nad sadržajem
								Internet portal/sajt www.studonet.com (u daljem tekstu: PORTAL) i njegov celokupan sadržaj – tekst, slike,
								audio i video materijal i bilo koji drugi materijali (u daljem tekstu: sadržaj) – u vlasništvu su Stefana Milićevića (u
								daljem tekstu: vlasnik) pri čemu su sva prava zadržana ukoliko nije naznačeno drugačije.
								
								Korišćenjem ovog portala ili drugih servisa koji su dostupni na njemu, pristajete na uslove korišćenja (u daljem tekstu:
								uslovi korišćenja). Vlasnik zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. O
								promenama uslova korišćenja možete se informisati isključivo na stranici – uslovi korišćenja.
								
								Bezbednost, zaštita podataka i upotreba podataka
								Vlasnik portala će preuzeti sve potrebne mere kako bi se osigurala zaštita Vaših ličnih onlajn podataka. Vlasnik portala ne može
								garantovati da treća lica neće bez njegovog znanja ili odobrenja doći u posed tih informacija putem hakerskih upada u bazu 
								podataka ili na drugi način na koji vlasnik portal ne može da utiče.
								
								Ukoliko koristite portal, saglasni ste s time da sve podatke koje ste postavili na portal budu dostupni svima koji su za njih 
								zainteresovani, a u skladu s uslovima korišćenja. Vaši podaci neće biti korišćeni u svrhe koje nisu obuhvaćene ovim uslovima 
								korišćenja.
								
								Korisnik je dužan da osigura tačnost, istinitost i potpunost podataka koji daje.
								
								Ponašanje korisnika
								Korisnik je sam odgovoran za sav sadržaj koji postavi na portal, kao i za posledice koje iz toga proizilaze. 
								Korisnik je saglasan s time da portal nećete koristiti u sledeće svrhe:
								- postavljanje bilo kog sadržaja čija bi reprodukcija ili korišćenje značilo kršenje autorskih prava kao i bilo kog zakona
								- korišćenje bilo dela portala u nemoralne, nepoštene i ilegalne svrhe. 								
								- davanje lažnih ili nejasnih podataka
								- uznemiravanje drugih korisnika
								- pokušaje dobijanja neovlašćenog pristupa bilo kom delu portala, kao ni bilo kojim podacima
								- postavljanjem sadržaja koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, kriminalan, klevetnički, vulgaran, 
								 narušava tuđu privatnost, propagira mržnju ili je rasno, etnički i na svaki drugi način nepoželjan 
								- postavljanje sadržaja koji se može smatrati klevetom
								- postavljanje protivustavnih i ekstremističkih materijala 
								- postavljanje sadržaja u bilo kom obliku koji narušavaju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera ili softvera portala ili 
								 pak drugih korisnika
								- nanošenje štete maloletnicima na bilo koji način. 
								
								Kopiranje
								Sadržaj objavljen na portalu kao i podaci na njemu zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima i drugim važećim 
								zakonima. Kopiranje i/ili dopuna celog ili dela sadržaja, pogotovo u komercijalne ili reklamne svrhe, zahteva prethodno 
								pismeno odobrenje vlasnika. Svako drugo kopiranje, izmene, distribucija ili objavljivanje sadržaja bez prethodnog 
								pismenog dopuštenja vlasnika.
								
								Ograničenje odgovornosti
								Vlasnik portala ne daje nikakve garancije niti se može smatrati odgovornim:
								- za tačnost, sadržinu, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na portalu 
								- za izjave ili ponašanje bilo kojeg korisnika
								- za brisanje, bilo kakvih informacija ili sadržaja, kao ni za greške na stranicama
								- za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kom sadržaju na internetu do koga se došlo pomoću ovog 
								 portala. 
								- za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog portala
								- za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar kao i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih 
								 sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog portala. Takođe, svesni ste i slažete se da vlasnik neće biti odgovoran Vama za bilo 
								 kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili primarnu štetu, uključujući i štetu za gubitak profita, podataka
								 ili drugih nematerijalnih gubitaka koji proizilaze iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge koju nudi portal
								- za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi usled pravilnog ili nepravilnog korišćenja portala, kao i od drugih informacija, 
								 servisa, usluga, saveta i proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova i reklama na portalu ili onih koji su na bilo koji 
								 način povezani s njim.
								- za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada portala 
								- Stavovi izneti u okviru oglasa nisu stavovi vlasnika, te za njihovu sadržinu nije odgovoran ni u kom smislu. Ukoliko je 
								 korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a vlasnik će nakon prijema obaveštenja o eventualnom
								 kršenju autorskog prava ukloniti naznačeni sadržaj. Ako se pak oglašivač odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji 
								 omogućuju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.
								
								Prestupi
								Ukoliko smatrate da su Vaša autorska prava prekršena ili ste svedok kršenja uslova korišćenja portala, dužni ste da o tome 
								obavestite vlasnika putem emaila: kontakt (et) studonet.com
								
						


O portalu :: Uslovi korišćenja :: Najčešća pitanja :: Bezbednost :: :: Ocenite nas :: Prijatelji portala :: Kontakt
Copyright © StudoNET.com 2013 - 2018 | Sva prava zadržana.